palagas

palagas
1 ×pãlagas (rus. пoлoг, brus. пoлaг) sm. (1), (3b) 1. Kv, Tl stoginė, padanga prie kluono: Žemaitiškiems kluonams yra būdingas virš durų gana masyvus stogas, paremtas stulpais (palagas, padanga, prieklojimis) . Pãlagas yra priaugęs (pristatytas) prie jaujo ant stulpų J. Šiemet buvo labai daug javų, kad prikrovė net ir pãlagą Slnt. Palage galės avižinius šiaudus sukrauti Brs. Šiemet linus krausim palage Kl. Pãlagas yr priangis, ka neužlytum redeliojant Gršl. Pastatyk ratus (vežimą), kai parvažiuosi, po pãlagu Plt. Į palagą pavažiavau arklius Yl. 2. palapinė, šėtra, būda: Iš mauknų palagus, pūnes ir palapines sau dirbo S.Dauk. Ir subudavosiu šėtrą (palagą) Dovydo BBApD15,16. Nueiki, brolaiti, į palagėlį, nupirki, jaunasis, aukso žiedelį LTR(Sln). 3. Lex19, Q102, B, R83, CI392, [K] karieta: Ir užvažiavo margs palagėlis ant močiužės dvarelio. Tam palagėly, o tam margajam, sėd dvi jaunos viešnelės LB72. Traukis, mergyt, į šalį, lelijuže, į šalį, šiaip iš palagužėlio lygiai gegelę šausiu! KlvD65.R, R98, LVIII54 karietos ar lovos užlaida. 4. kepurės snapelis, lezgis: Muno kepurės pãlagas parlūžo Skd. Tokios keistos studentų kepurės be palagų̃ Ms. Žieminė kepurė be pãlago y[ra], tik su ausimis Skd. Ant galvos berniokiška kepuraitė odiniu palagėliu Vaižg. | Jie ilgai mus lydi, iš rankų delnų virš akių pasidarę palagus . 5. J.Jabl(Als) vėžio kaklelis. 6. P bot. skėtiška žiedų kekė (corymbus).

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • palagas — 2 ×pãlagas (l. połog) sm. (3b), (1), palãgas (2) OZ39 gimdymas: Seniau pãlagais kiek mirdavo, o dabar i tuos kūdikius prižiūri, i tais moteris Mžš. Ji mirė pirmu pãlagu Pn. Stasiaus pati mirė po palagu Srd. Pirma žmona iš pãlago mirė Klvr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • palaga — ×palagà sf. (2), (3b) 1. Kv žr. 1 palagas 1: Pavežk ratus po pãlaga Rt. Akėčias ir drapaką palikau palagõj Up. Palagoj rasi sukabintus visus kinkymus Rt. 2. Kv šiaudinė kilnojama šienpjovių, piemenų, naktigonių pastogėlė, palapinė nuo lietaus …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • palagai — ×palagaĩ sm. pl. (3b) MitI230 bažn. Devintinių šventės procesija su sustojimais prie tam tikslui įrengtų lauke altorėlių; plg. 1 palagas 2. ◊ palagų̃ šveñtė Vl, J bažn. devintas sekmadienis po Velykų, Devintinės …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • palaginis — ×palagìnis sm. (2) Slnt žr. 1 palagas 1: Suvežė rugius į palagìnį Ms …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • palaginė — 2 ×palagìnė (plg. 1 palagas) sf. (2) 1. Up pašiūrė, pastogė: Palagìnę tokią padirbs, ka vėjai nepūstų Pj. 2. šalinė daržinėje pelams pilti: Palagìnė tebė[ra] pelais užversta Lkv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • palagis — ×palagis sm. R, [K] žr. 1 palagas 3: Baltos liepos lentužėlės (karstas), penkių mastų drobužėlės (įkapės). Tai mano palagis RD116 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • palegas — 1 ×pãlegas sm. (1), (3b) 1. Slnt, Plt žr. 1 palagas 1 : Nuvežk ratus po palegu – ant saulės gali pardžiūti tekiniai Pln. Suvešma ratus po pãlego Štk. 2. lempos gaubtas: Lempa su pãlegu į akis nešvieta J. 3. J ke …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašvilpys — pašvilpỹs sm. (3b) jaujos pastogė linams žardyti, palagas: Toks didelis javų vežimas, kad negalėjo praeiti par pašvilpį Grg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prieklojimis — sm. (1) DŽ, pryklojimis (ž.) (1) Vkš 1. tam tikras klojimo priestatas šiam bei tam susidėti: Kluonai su galiniu įvažiavimu turėjo erdvius prieklojimius, kuriuose buvo laikomi ratai, rogės rš. Nuvažiuok į prieklojimį ir iškinkyk Rm. Ant… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prielagas — ×prielagas (dk.) sm. (3a), prylagas (ž.) (3a) žr. 1 palagas 1: Pastumk po prylago šieno vežimą, kad nesulytų Dr. Pry jaujo prylagaĩ liuob būti Dr …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”